Ngỡ ngàng trước hình ảnh tàu hỏa lao vun vút trên mặt nước