Ngộ độc khí gas, 25 công nhân nhập viện

Các công nhân nằm điều trị tại bệnh viện.
Các công nhân nằm điều trị tại bệnh viện.
Các công nhân nằm điều trị tại bệnh viện.
Lên top