Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghìn người nô nức tới vườn thú Hà Nội vào ngày nghỉ lễ cuối cùng