Hải Phòng:

Nghìn gốc đào chết: Đơn vị thi công xin lỗi và hỗ trợ... 20 triệu đồng

Người dân trồng đào xã Đại Đồng phản đối phương án "ủng hộ" 20 triệu/10 hộ của đơn vị thi công đường 401. Ảnh Mai Dung
Người dân trồng đào xã Đại Đồng phản đối phương án "ủng hộ" 20 triệu/10 hộ của đơn vị thi công đường 401. Ảnh Mai Dung
Người dân trồng đào xã Đại Đồng phản đối phương án "ủng hộ" 20 triệu/10 hộ của đơn vị thi công đường 401. Ảnh Mai Dung
Lên top