Viết tiếp vụ nỗi niềm của 256 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội:

Nghiệt ngã thân phận những nhà giáo ngoài biên chế

Cô Nguyễn Thị Hồng Châu - giáo viên hợp đồng 23 năm tại trường THCS Tân Minh. Ảnh: BM
Cô Nguyễn Thị Hồng Châu - giáo viên hợp đồng 23 năm tại trường THCS Tân Minh. Ảnh: BM
Cô Nguyễn Thị Hồng Châu - giáo viên hợp đồng 23 năm tại trường THCS Tân Minh. Ảnh: BM
Lên top