Nghiên cứu triển khai giai đoạn 4 tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3

Việc tìm kiếm nạn nhân còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3 rất khó khăn. Ảnh: PĐ.
Việc tìm kiếm nạn nhân còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3 rất khó khăn. Ảnh: PĐ.
Việc tìm kiếm nạn nhân còn lại ở thủy điện Rào Trăng 3 rất khó khăn. Ảnh: PĐ.
Lên top