Nghiên cứu thiết kế điển hình cho bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19

Bộ Xây dựng họp bàn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TC
Bộ Xây dựng họp bàn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TC
Bộ Xây dựng họp bàn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TC
Lên top