Nghiên cứu thành công bộ kit phát hiện COVID-19, giá 400 - 600 ngàn đồng

Bộ kít phát hiện COVID-19 do các nhà khoa học của Học viện Quân Y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu.
Bộ kít phát hiện COVID-19 do các nhà khoa học của Học viện Quân Y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu.
Bộ kít phát hiện COVID-19 do các nhà khoa học của Học viện Quân Y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu.
Lên top