Nghiên cứu lâm sàng lớn nhất thế giới về tác dụng phòng ngừa cảm cúm của Probiotics từ Tập đoàn men sống Châu Âu Chr Hansen

Nghiên cứu lâm sàng lớn nhất thế giới đã chứng minh được tác dụng của chủng men L. CASEI 431™ trong việc phòng ngừa cảm cúm.
Nghiên cứu lâm sàng lớn nhất thế giới đã chứng minh được tác dụng của chủng men L. CASEI 431™ trong việc phòng ngừa cảm cúm.
Nghiên cứu lâm sàng lớn nhất thế giới đã chứng minh được tác dụng của chủng men L. CASEI 431™ trong việc phòng ngừa cảm cúm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top