Nghiên cứu dự án đường sắt kết nối giữa Lào Cai-Hà Khẩu

Đường sắt đoạn Lào Cai. Ảnh GT
Đường sắt đoạn Lào Cai. Ảnh GT
Đường sắt đoạn Lào Cai. Ảnh GT
Lên top