Nghiên cứu áp dụng công nghệ để "bắt bệnh" cây xanh ở TPHCM

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị quản lý cây xanh tại TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cành cây để giảm thiểu nguy cơ tai nạn liên quan đến cây xanh.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị quản lý cây xanh tại TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cành cây để giảm thiểu nguy cơ tai nạn liên quan đến cây xanh.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị quản lý cây xanh tại TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cành cây để giảm thiểu nguy cơ tai nạn liên quan đến cây xanh.
Lên top