Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghịch xe lu, bị đè chết

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TP.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TP.