Nghịch lý BOT: Sai phạm ngàn tỉ vẫn được “xin” cho tăng phí

Nhiều dự an BOT gây thiệt hại cho nhà nước cả nghìn tỉ nhưng vẫn được xin cho tăng phí. Ảnh: Đặng Tiến
Nhiều dự an BOT gây thiệt hại cho nhà nước cả nghìn tỉ nhưng vẫn được xin cho tăng phí. Ảnh: Đặng Tiến
Nhiều dự an BOT gây thiệt hại cho nhà nước cả nghìn tỉ nhưng vẫn được xin cho tăng phí. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top