Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghĩa Hưng (Nam Định): Một số diện tích rừng ngập mặn tại Nam Cồn Xanh bị chết