Nghĩa Dũng Karate-Do tặng gạo cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Đồng bào có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo hỗ trợ của Võ đường Nghĩa Dũng Katate-Do. Ảnh: Nghĩa Dũng Katate-Do cung cấp.
Đồng bào có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo hỗ trợ của Võ đường Nghĩa Dũng Katate-Do. Ảnh: Nghĩa Dũng Katate-Do cung cấp.
Đồng bào có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo hỗ trợ của Võ đường Nghĩa Dũng Katate-Do. Ảnh: Nghĩa Dũng Katate-Do cung cấp.
Lên top