Nghĩa cử uống nước nhớ nguồn của EVNSPC

Ông Nguyễn Văn Hợp  thăm và tặng quà tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Nguyễn Văn Hợp thăm và tặng quà tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Nguyễn Văn Hợp thăm và tặng quà tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Bà Rịa-Vũng Tàu
Lên top