Nghi vấn một phụ nữ tử vong do dính bẫy chuột bằng điện lưới

Một người tử vong do dĩnh bẫy chuột bằng điện - Ảnh minh họa
Một người tử vong do dĩnh bẫy chuột bằng điện - Ảnh minh họa
Một người tử vong do dĩnh bẫy chuột bằng điện - Ảnh minh họa