Nghi Sơn sải cánh vươn xa

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn - trái tim của KKT Nghi Sơn.
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn - trái tim của KKT Nghi Sơn.
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn - trái tim của KKT Nghi Sơn.
Lên top