Nghi nổ bình gas, bức tường của một ngôi nhà vỡ tung

Đến trưa 22.12, đoạn đường qua hiện trường vụ nổ vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: Huỳnh tỷ
Đến trưa 22.12, đoạn đường qua hiện trường vụ nổ vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: Huỳnh tỷ
Đến trưa 22.12, đoạn đường qua hiện trường vụ nổ vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: Huỳnh tỷ
Lên top