Nghi ngờ trồng phong lá đỏ trên phố Hà Nội và bây giờ kết quả là...