Nghi ngờ đoàn xe chở chất độc hại, người dân mang cây ra chặn đường

Lên top