Nghị lực vượt qua khó khăn của chàng trai khuyết tật

Đặng Văn Tĩnh luôn giữ niềm lạc quan vào cuộc sống. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Đặng Văn Tĩnh luôn giữ niềm lạc quan vào cuộc sống. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Đặng Văn Tĩnh luôn giữ niềm lạc quan vào cuộc sống. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Lên top