Nghị lực vượt khó của người đàn ông bị câm điếc bẩm sinh

Không thể nói chuyện bằng lời, anh Phóng có thể trao đổi bằng chữ viết
Không thể nói chuyện bằng lời, anh Phóng có thể trao đổi bằng chữ viết