Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghị lực "to lớn" của thầy giáo tí hon nặng 19kg

Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng
Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng