Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vùng biển nào có thời tiết đẹp?