Nghỉ lễ 30.4-1.5, đường sắt tăng chuyến đến Đà Nẵng

Đường sắt tăng nhiều chuyến tàu đến Đà Nẵng dịp 30.4-1.5. Ảnh minh họa VNR
Đường sắt tăng nhiều chuyến tàu đến Đà Nẵng dịp 30.4-1.5. Ảnh minh họa VNR
Đường sắt tăng nhiều chuyến tàu đến Đà Nẵng dịp 30.4-1.5. Ảnh minh họa VNR
Lên top