Nghi dùng bằng giả, Chủ tịch xã được cử về quê xác minh... chính mình!

Huyện ủy Cư Jút đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phan Văn Công – Chủ tịch UBND xã Ea Pô vì sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Ảnh: L.X
Huyện ủy Cư Jút đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phan Văn Công – Chủ tịch UBND xã Ea Pô vì sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Ảnh: L.X
Huyện ủy Cư Jút đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phan Văn Công – Chủ tịch UBND xã Ea Pô vì sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Ảnh: L.X
Lên top