Nghị định số 10 và kỳ vọng xóa sổ vấn nạn “xe dù, bến cóc”

Thanh tra Giao thông Hà Nội xử lý "xe dù, bến cóc" tại đường Phạm Hùng. ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Hà Nội xử lý "xe dù, bến cóc" tại đường Phạm Hùng. ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Hà Nội xử lý "xe dù, bến cóc" tại đường Phạm Hùng. ảnh ĐT
Lên top