Nghẹt thở giải cứu nam thanh niên thất tình đòi tự vẫn