Nghèo nhất bản, vẫn xung phong ra khỏi hộ nghèo

Ngôi nhà của bà Hồ Thị Chưng ở bản A Xóc - Cha Lỳ. Ảnh: H.Thơ
Ngôi nhà của bà Hồ Thị Chưng ở bản A Xóc - Cha Lỳ. Ảnh: H.Thơ
Ngôi nhà của bà Hồ Thị Chưng ở bản A Xóc - Cha Lỳ. Ảnh: H.Thơ
Lên top