Nghẹn ngào phút tiễn đưa 2 phi công Su-22 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ