Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia livestream trực tuyến bán vải thiều Bắc Giang

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc livestream bán hàng trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch" bán nhiều mặt hàng nông sản như vải thiều, mận, bí... Ảnh Kim Anh
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc livestream bán hàng trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch" bán nhiều mặt hàng nông sản như vải thiều, mận, bí... Ảnh Kim Anh
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc livestream bán hàng trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch" bán nhiều mặt hàng nông sản như vải thiều, mận, bí... Ảnh Kim Anh
Lên top