Nghệ nhân 10 năm làm linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ

Nghệ nhân Nho Hòa Thanh (60 tuổi, người tạo hình linh vật đường hoa Nguyễn Huệ)  đang xé vỏ tràm để đắp lên linh vật trâu vừa được phủ một lớp keo trước đó. Ảnh: Thanh Chân.
Nghệ nhân Nho Hòa Thanh (60 tuổi, người tạo hình linh vật đường hoa Nguyễn Huệ) đang xé vỏ tràm để đắp lên linh vật trâu vừa được phủ một lớp keo trước đó. Ảnh: Thanh Chân.
Nghệ nhân Nho Hòa Thanh (60 tuổi, người tạo hình linh vật đường hoa Nguyễn Huệ) đang xé vỏ tràm để đắp lên linh vật trâu vừa được phủ một lớp keo trước đó. Ảnh: Thanh Chân.
Lên top