Nghe người phụ nữ từng bị lừa bán sang Trung Quốc kể chuyện tìm kế về nước

Cuộc sống của chị Chiến đã bình thường, vui vẻ hơn. Ảnh: P.Đ
Cuộc sống của chị Chiến đã bình thường, vui vẻ hơn. Ảnh: P.Đ
Cuộc sống của chị Chiến đã bình thường, vui vẻ hơn. Ảnh: P.Đ
Lên top