Nghề làm nước mắm Phú Quốc chính thức là văn hóa phi vật thể quốc gia

Nước mắm Phú Quốc là đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước. Ảnh: PV
Nước mắm Phú Quốc là đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước. Ảnh: PV
Nước mắm Phú Quốc là đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước. Ảnh: PV
Lên top