Nghề làm giấy cổ truyền 300 năm của người H’Mông

Với kỹ thuật "đổ giấy" độc đáo, người H’Mông có thể làm khổ giấy lớn tuỳ theo mình mong muốn, không bị hạn chế. Khổ giấy phổ biến ở đây là 1,2 x1,8m.
Với kỹ thuật "đổ giấy" độc đáo, người H’Mông có thể làm khổ giấy lớn tuỳ theo mình mong muốn, không bị hạn chế. Khổ giấy phổ biến ở đây là 1,2 x1,8m.
Với kỹ thuật "đổ giấy" độc đáo, người H’Mông có thể làm khổ giấy lớn tuỳ theo mình mong muốn, không bị hạn chế. Khổ giấy phổ biến ở đây là 1,2 x1,8m.
Lên top