Nghề làm câu kiều ở “làng vớt xác”

Anh Thanh bảo, làm nẹp câu kiều phải trải qua hơn 10 công đoạn tỉ mỉ, công phu, tất cả đều làm thủ công. Ảnh: Đình Phùng
Anh Thanh bảo, làm nẹp câu kiều phải trải qua hơn 10 công đoạn tỉ mỉ, công phu, tất cả đều làm thủ công. Ảnh: Đình Phùng
Anh Thanh bảo, làm nẹp câu kiều phải trải qua hơn 10 công đoạn tỉ mỉ, công phu, tất cả đều làm thủ công. Ảnh: Đình Phùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top