Nghề lạ: “Hô biến” cửa gỗ cũ thành đồ như mới

Người thợ mộc đang trong quá trình "cải biến" một chiếc cửa sổ gỗ cũ thành đồ như mới cho khách hàng. Ảnh: Bảo Hân
Người thợ mộc đang trong quá trình "cải biến" một chiếc cửa sổ gỗ cũ thành đồ như mới cho khách hàng. Ảnh: Bảo Hân
Người thợ mộc đang trong quá trình "cải biến" một chiếc cửa sổ gỗ cũ thành đồ như mới cho khách hàng. Ảnh: Bảo Hân
Lên top