Nghề gác kèo ong rừng U Minh Hạ có gì đặc biệt?

Nghề "ăn ong" ở U MInh Hạ, Cà Mau (ảnh T. Hiếu)
Nghề "ăn ong" ở U MInh Hạ, Cà Mau (ảnh T. Hiếu)
Nghề "ăn ong" ở U MInh Hạ, Cà Mau (ảnh T. Hiếu)
Lên top