Nghề đo gió đếm mưa trên tầng không

Quan trắc viên Trạm Khí tượng cao không Hà Nội thả bóng thám không. Ảnh: Hoài Linh
Quan trắc viên Trạm Khí tượng cao không Hà Nội thả bóng thám không. Ảnh: Hoài Linh
Quan trắc viên Trạm Khí tượng cao không Hà Nội thả bóng thám không. Ảnh: Hoài Linh
Lên top