Nghề chăm bệnh nhân, không tình người không chăm được

Đồ đạc của người làm nghề "chăm bệnh nhân" trong bệnh viện. Ảnh: Hải Anh
Đồ đạc của người làm nghề "chăm bệnh nhân" trong bệnh viện. Ảnh: Hải Anh
Đồ đạc của người làm nghề "chăm bệnh nhân" trong bệnh viện. Ảnh: Hải Anh
Lên top