Nghệ An: Xuyên đêm chặn dịch tả lợn Châu Phi

Một xe tải được dừng kiểm tra lúc gần nửa đêm. Ảnh: Ca Lo
Một xe tải được dừng kiểm tra lúc gần nửa đêm. Ảnh: Ca Lo
Một xe tải được dừng kiểm tra lúc gần nửa đêm. Ảnh: Ca Lo
Lên top