Nghệ An: Xử phạt 3 cơ sở cấp nước nhiễm khuẩn Coliform

Nhà máy nước cấp nước cho thị xã Cửa Lò được xây dựng tại xã Nghi Hoa (Nghi Lộc-Nghệ An). Ảnh: QĐ
Nhà máy nước cấp nước cho thị xã Cửa Lò được xây dựng tại xã Nghi Hoa (Nghi Lộc-Nghệ An). Ảnh: QĐ
Nhà máy nước cấp nước cho thị xã Cửa Lò được xây dựng tại xã Nghi Hoa (Nghi Lộc-Nghệ An). Ảnh: QĐ
Lên top