Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An: Xe tải phá tan quán bún Huế, vùi lấp hai người