Nghệ An: Xác minh clip tài xế ăn mỳ tôm lấy khuỷu tay lái xe khách

Tài xế vừa ăn mỳ tôm, vừa lái xe bằng khuỷu tay. Ảnh: Cắt từ Clip
Tài xế vừa ăn mỳ tôm, vừa lái xe bằng khuỷu tay. Ảnh: Cắt từ Clip
Tài xế vừa ăn mỳ tôm, vừa lái xe bằng khuỷu tay. Ảnh: Cắt từ Clip
Lên top