Nghệ An: Vì sao chưa thông báo kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước sạch?

Đường ống cấp nước thô từ sông Lam cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Đường ống cấp nước thô từ sông Lam cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Đường ống cấp nước thô từ sông Lam cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top