Nghệ An: Truy vết, xét nghiệm đối tượng F1 tiếp xúc nhiều người

Nhân viên y tế khử khuẩn ở vùng dịch tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế khử khuẩn ở vùng dịch tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế khử khuẩn ở vùng dịch tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top