Nghệ An: Trưởng Phòng Giáo dục xin chuyển công tác vì áp lực

Năm 2018, Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị kỷ luật liên đới trách nhiệm vụ nhiều giáo viên quỳ gối xin dạy,. Ảnh: PV
Năm 2018, Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị kỷ luật liên đới trách nhiệm vụ nhiều giáo viên quỳ gối xin dạy,. Ảnh: PV
Năm 2018, Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị kỷ luật liên đới trách nhiệm vụ nhiều giáo viên quỳ gối xin dạy,. Ảnh: PV
Lên top