Nghệ An: Trắng đêm lập chốt chờ lao động từ Nhật Bản về đưa cách ly

Lực lượng chức năng trắng đêm chờ lao động từ Nhật Bản về để đưa cách ly. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng trắng đêm chờ lao động từ Nhật Bản về để đưa cách ly. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng trắng đêm chờ lao động từ Nhật Bản về để đưa cách ly. Ảnh: PV
Lên top