Nghệ An: Tổ chức lễ an táng quân nhân hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 làm 13 người hi sinh, trong đó có 11 quân nhân. Ảnh: Trần Hồng.
Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 làm 13 người hi sinh, trong đó có 11 quân nhân. Ảnh: Trần Hồng.
Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 làm 13 người hi sinh, trong đó có 11 quân nhân. Ảnh: Trần Hồng.
Lên top